Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì từ bạn?

Thông tin tự động: Chúng tôi lưu một số thông tin của bạn qua thiết bị truy cập, ví dụ như cookie và cache bằng trình duyệt Internet, quảng cáo hoặc kết nối từ các trang mạng khác.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên website Elite Model Look, dù đó là thông tin cá nhân, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website elitemodellookvn.vn, tăng cường tiện ích cho người sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của Elite Model Look. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng website elitemodellookvn.vn của bạn.

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể sử dụng một vài chức năng căn bản của elitemodellookvn.vn.